4 Wskazówek Aby raportować do BDO i KOBIZE

łaszania danych środowiskowych odpowiednim władzom, aby mogły właściwie ocenić wpływ swojej działalności na środowisko. i odpowiednio planować.

4 Wskazówek Aby raportować do BDO i KOBIZE Obsługa BDO

Firmy muszą również aktualizować swoje dane

Ochrona środowiska to ważny obowiązek każdej firmy. Muszą zgłaszać do KOBIZE i BDO wytwarzanie odpadów.
Przedsiębiorstwa mają obowiązek prawny zgłaszania danych środowiskowych odpowiednim władzom, aby mogły właściwie ocenić wpływ swojej działalności na środowisko. i odpowiednio planować.


© 2019 http://mieszkania-wroclaw.net.pl/